geri dönüşümGeri Dönüşüm
 
Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim süresine dahil edilmesine geri dönüşüm denir.
 
Geri Dönüşüm Neden Önemlidir?
- Ülke Ekonomisine katkıda bulunur,
- Doğal kaynaklarımızı korur,
- Enerji kaynaklarımızı korur,
- Atıkların miktarı azalır.
 
Bilinçli ol doğayı koru, işte sana mucizenin yolu. Doğanın pili bitmeden; çevreyle dost olmanın bir çok nedeni var. Geri dönüştürülebilir ürünler kullanın, dünyayı yok olmaktan kurtarın. Geri dönüşüm için sloganımız; Geri dönüşüm yeniden diriliştir, felsefesini benimsemektedir.
 
Atık Maddelerin Doğaya Zararları?
 
Çevre kirliliği sorunu son yüzyılda problemler silsilesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde çarpık kentleşme, ve aşırı sanayileşmenin etkilerinden ötürü  büyük atık problemleri karşımıza çıkmaktadır. Hurda plastik atıklar doğada, en az 1000 yıl gibi bir sürede kaybolmaktadır. Ayrıca plastik atıklar, çevreye en çok zarar veren atıklardandır.  Bu durumda plastik geri dönüşüm yaşanabilir bir dünya ve ekosistemin korunması adına oldukça önemli bir çalışmadır.
 
Atıkların çevresel Etkileri?
 
- Yangınlar ve patlamalar
- Küresel ısınma
- Hava kirliliği
- Bitki örtüsünün zarar görmesi
- Yer altı suyu kirliliği
- İstenmeyen Kokular
 
Geri dönüşebilen maddeler: plastik, hurda plastik, kağıt, alüminyum, cam, varil, ibc, piller, motor yağı, beton,  kontamine, organik atık 'lar, elektronik atıklar ve akümülatörler.

Geri Dönüşüm Anahtar Kelimeler: Geri dönüşüm, hurda plastik, elektronik atık, kontamine atık, organik atık, ibc geri dönüşüm, hurda geri dönüşüm, varil geri dönüşüm,  bidon geri dönüşüm, plastik geri dönüşüm, metal geri dönüşüm