isig

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


İş Sağlığı ve Güvenliği, Saydaş Plastik için verilen hizmet kadar öncelikli konularından biridir. Hedefimiz; uygulanabilir, tutarlı ve tüm yasal mevzuatlara ve ilgili şartlara uygun, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini ortaya koyarak, kazasız bir iş ortamı oluşturmayı amaçlar. Kaza olduktan sonra koruma çalışmalarının yapılması yerine kaza olmadan gerekli önlemlerin alınmasını ilke olarak benimser.

Bu doğrultuda;

* Tüm çalışanlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirilmektedir. Alınan kararları uygulama hususunda tüm çalışanlar, kendilerinin ve birbirlerinin denetçisidir. * İş Sağlığı ve Güvenliği hakkındaki tüm çalışmalardan, önlemlerin alınmasından ve uyulmasından sadece çalışanlar değil, çalışma ortamında bulunan yöneticiler, ziyaretçiler dahil herkes sorumludur, bu bilinçle hareket edilmektedir. * İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaları yürütmek amacıyla gerekli olan tüm ekipman ve teçhizatın temin edilmesi, bu çalışmaların eğitimlerle desteklenmesi Saydaş Plastik yönetimi tarafından sağlanmaktadır.

Saydaş Plastik, İş Sağlığı ve Güvenliğini benimsemek konusundaki kararlılığını bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmektedir. Bu amaçla kurmuş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi sürekli iyileştirilecek ve geliştirilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur.